|

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα νέα από τις εικαστικές τέχνες και δημιουργούς καλλιτέχνες που είτε συνεργάζονται με το e-shop μας είτε αποτελούν εξωτερικοί συνεργάτες.

εταιρικό δώρο

5 προτάσεις για εταιρικό δώρο

5 προτάσεις για εταιρικό δώρο

5 προτάσεις για εταιρικό δώρο

5 προτάσεις για εταιρικό δώρο

Τα εταιρικά δώρα μπορούν να είναι πρωτότυπα για να αφήσουν ένα θετικό αποτύπωμα στους πελάτες η συνεργάτες μιας επιχείρησης. Σας προτείνουμε ιδέες από εταιρικά δώρα με θέμα τα καράβια. Ο γλύπτης Γιάννης Δενδρινός μπορεί να σας προτείνει ένα γλυπτό που να ταιριάζει στο δικό σας ύφος του εταιρικού δώρου.

READ MORE